Isopropylalkohol (IPA) - odstraňovač bublinek - 100ml

99,8% Isopropylalkohol (IPA)
Zobrazit více
100% (1 hodnocení)
99,00 Kč
vložit do košíku
Neznámá
cena:99,00 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
POZOR! Maximální povolený objem odstraňovače bublinek na 1 objednávku je 0,6 litru!! Tj. můžete si objednat např. 6 ks odstraňovače bublinek s rozprašovačem 100ml nebo 3 ks odstraňovače bublinek 200ml, příp. jejich kombinaci do objemu 0,6 litru.

Chemický vzorec

C3H8O

INCI

Isopropylalkohol

CAS

67-63-0

EINECS

200-661-7

Charakteristika

Tento více než 99% alkohol je nevyhnutelnou pomůckou každého výrobce mýdla a kosmetiky. Odstraňuje bublinky na povrchu mýdla (postříkáním na právě vylitou mýdlovou hmotu), zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty. Slouží také na dezinfekci obalů, nářadí, pomůcek a různých povrchů, i na výrobu čistících a dezinfekčních prostředků.

Vzhled: čirá kapalina
Barva: bez barvy
Vůně: alkoholová
Hustota (při 20°C): 0,785 – 0,790 kg/m3
Rozpustnost: neomezeně mísitelná s vodou a mnohými dalšími rozpouštědly
Bod vzplanutí: 13 °C
Počáteční bod varu/ rozmezí bodu varu: 82,0 – 83,0 °C

Účinky v kosmetice


VÝROBA GLYCERÍNOVÝCH MÝDEL:

Jak už napovídá jeho název, pomůže Vám zbavit se bublinek, jak na spodní části mýdla tak i při vkládání dekoračních předmětů do ještě horké mýdlové hmoty. Stačí ním postříkat právě vylitou mýdlovou hmotu a všechny bublinky zmiznou.
Zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev mýdlové hmoty při výrobě vícevrstvých mýdel, tj. po nastříkání mýdlové hmoty se jednotlivé vrstvy lépe spojí.

VÝROBA MÝDEL  ZA STUDENA:
• Postříkáním hotových mýdel zabráníte usazování sodného prachu.

Upozornění: Při použití intenzivně větrejte, protože se rychle vypařuje. Chraňte před teplem - jde o hořlavinu!

Použití v kosmetických produktech

glycerínové mýdla, mýdla vyráběné za studena

Balení

v plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem

 

OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008

Nebezpečí

H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.

P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečné složky: Propan-2-ol

Diskuze je prázdná.
přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).